Fotografia Rzeszów


Definicja fotografii?

Fotografia (gr. phos, D. photós – światło; grápho – piszę, graphein – rysować, pisać – rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie fotografii zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne – fotografia otworkowa, rayografia.

Podstawowy podział technik fotograficznych:

  • fotografia tradycyjna – oparta na chemii światłoczułych związków srebra, która dzieli się na fotografię monochromatyczną i fotografię barwną
  • fotografia elektroniczna – oparta na technikach elektrooptycznych, która dzieli się na fotografię analogową i fotografię cyfrową.

Naukowców od zawsze fascynowała zdolność do rejestrowania dokładnych obrazów ruchu, przykładem jest twórczość Eadwearda Muybridge’a.

Fotografika

Fotografika to dziedzina sztuki polegająca na tworzeniu obrazów malarskopodobnych przy pomocy technik fotograficznych.

Termin ten funkcjonuje (funkcjonował) tylko w Polsce, do użycia wprowadził go Jan Bułhak. Celem jego wprowadzenia była chęć odróżnienia artystów od rzemieślników. Obecnie określenie to zanika i jest zastępowane terminem “fotografia artystyczna“.

Advertisements